Blue

During the summer vacation


( Download | Photo page )
擎天崗

IMG_0066.png
( Download | Photo page )

IMG_0020.png
( Download | Photo page )

IMG_9800.pngIMG_0114.png
( Download | Photo page )( Download | Photo page )
少了主角的偽劇照。

IMG_0125.png
( Download | Photo page )

IMG_9995.png
( Download | Photo page )

IMG_0208.png
( Download | Photo page )

IMG_0213.png
( Download | Photo page )

IMG_0218.png
( Download | Photo page )

IMG_0093.png
( Download | Photo page )

IMG_9746.png
( Download | Photo page )

IMG_0832.png
( Download | Photo page )

IMG_0921.png
( Download | Photo page )

IMG_0932.png
( Download | Photo page )

IMG_9931.png
( Download | Photo page )

IMG_9947.png
( Download | Photo page )

pano.png
( Download | Photo page )

IMG_9849.png
( Download | Photo page )

IMG_0955.png
( Download | Photo page )
都市地景有如視覺煉獄的台灣,有時垃圾桶內的景致甚比桶外還美觀。

IMG_9103.png
( Download | Photo page )

IMG_9104.png
( Download | Photo page )

IMG_9116.png
( Download | Photo page )

IMG_9118.png
( Download | Photo page )

IMG_9122.png
( Download | Photo page )

IMG_9126.png
( Download | Photo page )

IMG_9137.png
( Download | Photo page )

IMG_9621.png
( Download | Photo page )

IMG_9625.png
( Download | Photo page )

IMG_9127.png
( Download | Photo page )

IMG_9134.png
( Download | Photo page )

IMG_1166.png
( Download | Photo page )

IMG_1175.png
( Download | Photo page )

IMG_1184.png
( Download | Photo page )

IMG_9869.png
( Download | Photo page )

IMG_9871.png
( Download | Photo page )

IMG_9873.png
( Download | Photo page )Category